Rekisteriseloste

Tietosuojaselvitys

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palvelujen yhteydessä. Tästä henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste selvittää mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Ilmailukauppa Oy
Hobby Center Finland
Y-tunnus: 2510408-4
Yhteystiedot: Moukarinkuja 6, 04300 Tuusula

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Harri Oksanen
puhelin (09) 4289 2498
sähköpostiosoite info@hobbycenter.fi

Rekisterin käsittelijä

Oscar Software

Rekisterin nimi

Suomen Ilmailukauppa Oy:n verkkokaupan ( Hobbycenter.fi) asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Ilmailukauppa Oy:n (Hobby Center ) asiakkaiksi rekisteröityviltä henkilöiltä pyydetään heidän henkilötietojaan. Verkkokaupassa voi tilata myös ilman että asiakkaan tietoja tallennetaan asiakasrekisteriimme. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään seuraavia asioita varten:
- Asiakasrekisterin ylläpitäminen
- Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
- Asiakasyhteydenottoihin
- Tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen
- Tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin
- Suoramarkkinointiin mikäli asiakas ei ole tätä erikseen kieltänyt

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- Yhteystiedot ovat (etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka) lähetysten toimitusta varten ja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) mahdollista yhteydenottoa varten.
- Tunnistustiedot (salasana ja käyttäjätunnus)
- Yrityksen tai yhteisön nimi
- Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
- Yritysasiakkailta Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan tai tilaa tavaraa. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja saatetaan päivittää väestörekisteristä. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppuessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan mahdollisten asiakkaan väärinkäytösten seurauksena.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Asiakastietoja käsittelevät vain yrityksen henkilöstö ja heillä on pääsy vain tehtäviensä vaatimusten mukaisiin tietoihin. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.