TIETOSUOJASELOSTE

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palvelujen yhteydessä. Tästä henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste selvittää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Ilmailukauppa Oy
Markkinointinimi: Hobby Center Finland
Y-tunnus: 2510408-4
Yhteystiedot: info@hobbycenter.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Harri Oksanen
sähköpostiosoite info@hobbycenter.fi

Rekisterin käsittelijä
Finqu Oy

Rekisterin nimi
Suomen Ilmailukauppa Oy:n verkkokaupan (Hobbycenter.fi) asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suomen Ilmailukauppa Oy:n (Hobby Center) asiakkaiksi rekisteröityviltä henkilöiltä pyydetään heidän henkilötietojaan. Verkkokaupassa voi tilata myös ilman, että asiakkaan tietoja tallennetaan asiakasrekisteriimme. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään seuraavia asioita varten:

 • asiakasrekisterin ylläpitäminen
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakasyhteydenotot
 • tavaroiden ja palvelujen toimittaminen
 • tilastolliset tarkoitukset ja palvelujen kehittämistarkoitukset
 • suoramarkkinointi, mikäli asiakas ei ole tätä erikseen kieltänyt

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • yhteystiedot ovat etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetysten toimitusta ja mahdollista yhteydenottoa varten
 • tunnistustiedot ovat verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana
 • yrityksen tai yhteisön nimi
 • asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • yritysasiakkailta Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan tai tilaa tavaraa. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja saatetaan päivittää väestörekisteristä. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan mahdollisten asiakkaan väärinkäytösten seurauksena.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Asiakastietoja käsittelee vain yrityksen henkilökunta ja heillä on pääsy vain tehtäviensä vaatimusten mukaisiin tietoihin. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.